Feriefridage - klub2000

Klub2000
Go to content

Main menu:

Ret & Pligt
Ferie-fridage følger ferieåret, men er ikke en del af ferieloven.
De er overenskomstbestemte og reglerne er som følger:
Når du har 9 måneders anciennitet (dvs. ved starten af den 10. måned) har du ret til 5 ferie-fridage.
Dagene placeres efter aftale med din arbejdsleder og afholdes som hele dage.
Weekendarbejdere har ikke ret til at afholde ferie-fridage, men kan alene få dem udbetalt.
Får du ikke brugt dine ferie-fridage før ferieårets udløb d. 30. april, kan du få udbetalt kompensation.
Men vær opmærksom på, at det ikke sker automatisk!!
Du skal inden 3 uger fra den 1. maj at regne, rejse krav om at få kompensationen udbetalt!
Overskrides fristen, bortfalder retten til kompensation. Disse regler gælder også for weekendarbejdere.
Uanset om du i perioden får job på en anden virksomhed og derved optjener anciennitet til afholdelse
af ferie-fridage, kan de kun afholdes én gang pr. år.
Selv om de som nævnt ovenfor ikke er en del af Ferieloven,
følger selve afholdelsen af dem Ferielovens bestemmelser om varsling.
Varslingen er som ved restferie 1 måned.
Det gælder både når du afgiver ønske og hvis arbejdsgiveren varsler dagene til afholdelse.
 
Back to content | Back to main menu