Kørsel ved uddannelse - klub2000

Klub2000
Gå til indhold

Hoved menu:

Kørsel ved uddannelse

Ret & Pligt
Klub 2000 har indgået en aftale med Sauer-Danfoss, om kørselsgodtgørelse
i forbindelse med deltagelse i uddannelse under "Lov om arbejdsmarkedsuddannelser".

Her følger aftalens ordlyd:
Forskellen mellem medarbejdernes faktiske afholdte udgifter og det beløb,
der refunderes af A-kassen, godtgøres af Danfoss Power Solution ApS.
Ved befordring i egen bil betales en godtgørelse,
som svarer til forskellen mellem udbetalingen fra A-kassen og statens takster.
Hvis flere medarbejdere deltager på samme kursus, aftales samkørsel, og godtgørelsen
ydes kun til medarbejdere, der har haft en faktisk udgift ved transporten.

Aftalen er gældende fra og med uge 43 i 2001.

Bem.:
Ovenstående ændrer ikke ved, at der ikke udbetales kørselsgodtgørelse for de første 24 km.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu