Afskedigelse - klub2000

Gå til indhold

Hoved menu:

Afskedigelse

Ret & Pligt
En afskedigelse er en alvorlig sag, både socialt og økonomisk.
Står du overfor at skulle afskediges, så kontakt omgående din tillidsrepræsentant.
Der er en række regler, som skal følges og som sikrer dine rettigheder.
Der skal normalt grove ting til, for at en afskedigelse kan komme på tale,
uden at der først er givet en mundtlig og skriftlig advarsel.
Omvendt vil det at du ikke efterkommer en advarsel gøre en afskedigelse sværere at få omstødt.
I visse tilfælde kan der blive tale om bortvisning.
Det sker, når virksomheden skønner, at en fortsættelse af ansættelsesforholdet indebærer en risiko,
enten økonomisk eller på anden måde.
Det er typisk ting som vold, trusler om vold, hærværk, udeblivelse, druk og tyveri.
Ikke alle afskedigelser fører til, at en kollega må forlade jobbet.
Anses afskedigelsen for uberettiget af din tillidsrepræsentant,
rejses der en sag i det fagretlige system med krav om, at afskedigelsen trækkes tilbage.
Under sagens behandling deltager fællestillidsmanden.
Det er sket flere gange, at Klub 2000 har fået afværget en afskedigelse.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu