FIU-kurser - klub2000

Gå til indhold

Hoved menu:

FIU-kurser

Ret & Pligt
Ved deltagelse i FiU - kurser (Fagbevægelsens interne Uddannelse),
kan du få udbetalt overnatningstillæg når nedenstående betingelser er opfyldt.

Satsen er pt. 175,00 kroner pr. overnatning når:

◦det er et eksternt kursus med overnatning
◦der i øvrigt ikke godtgøres udgifter under nogen form af Danfoss Power Solution ApS
◦din tillidsrepræsentant sender oplysning om medarbejdernummer, navn,
kursusnummer og kursusnavn, skole, periode og afdeling der skal konteres til fællestillidsmanden
◦der opgives antal overnatninger - ikke kursusdage
◦anmodning om udbetaling sendes efter endt kursus

Aftalen gælder kurser afholdt fra og med den 3. maj 2000.
Du får løntabsgodtgørelse og refusion af transportudgifter fra din fagforening.
Bliver du syg under kurset, får du ikke sygeløn fra Danfoss Power Solution ApS.
Kommunen udbetaler sygedagpenge.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu